پنج شنبه، 24 خرداد 1403

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
تایید رمز عبور *
بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است.
نام کاربری *
تایید رمز عبور *
ایمیل *
کد امنیتی *
تازه سازی کد امنیتی

روجین(بزودی)

26 شهریور 1397 1771 به زودی

حسین جهانی نسب

16 مرداد 1397 1591 موسیقی

بهمنیار شریفی

26 ارديبهشت 1397 2018 موسیقی

ترنه وا

16 ارديبهشت 1397 1915 فولک

کوه سر ککی

31 فروردين 1397 2203 فولک

دل گپ (بزودی)

30 بهمن 1396 2302 به زودی

درکا (بزودی)

30 بهمن 1396 2255 به زودی

آلبوم کرماه شو

28 بهمن 1396 1984 فولک

نهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک، مازندران
عنوان: هیرکانی نف س ایران
محل برگزاری: زیست بوم درزیکلا
زمان: ۷ تا ۱۵ آبان ۹۸
مقدمه
پرسبوک نام سالانه هنرهای معاصراست که به صورت مستمر از سال ۱۳۸۸ تاکنون در هشت دوره برگزارشده
است. پرسبوک در هشت دوره برگزاری توانسته انبوهی از فعالیتهای هنرمندان توانای عرصه تجسمی را به
دنیا نشان دهد . اهداف اجتماعی و فرهنگی این سالانهها چنان در بستر توسعه هنرهای معاصر ایران شکل
گرفته است که بسیاری از منتقدان هم اکنون پرسبوک را یکی از مهمترین سالانههای منطقه خاورمیانه به شمار
میآورند . پرسبوک در چند دوره اخیر خود توجه ویژهای به توسعه پایدار محیط زیست پرداخته است . نگاهی
که صرف برگزاری آن در جغرافیای ایران به مفهوم بومی بودن آن نیست و نگاهی جهانی را به دنبال خود دارد.
این بار نیز پرسبوک قرار است هنگامهای نو از همزیستی هنرمند و زیست بوم جنگلهای شمال در ایران برپا
کند : جنگلهای هیرکانی.
ایده
پرسبوک در نهمين دوره ى خود با ارجاعى به جنگلهای هیرکانی و بوم شناسی آن؛ همچون دوره های پیشین
اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، ميراث كهن سرزمين ايران - جهان را آغاز و هنرمندان خلاق و
نوگرا را دعوت به همکاری در پروژه اى فضا محور كرده است. این دوره با همکاری انجمن هنرهای تجسمی
مازندران و کیوریتوری ندا درزی در منطقه درزیکلا در بخشی از جنگل های هیرکانی صورت میگیرد .
چشمانداز و بیانیه
ادبیات کهن و نوین ایران دارای ارجاعات بسیار به زیست بوم متنوع ایران میباشد . هر چند بیشتر در قالب
شعر به این موضع پرداخته شده اما با تعریف ژان دل سارتر ؛ حکم شعر ، حکم نفاشی و پیکرتراشی و
آهنگسازی است . ما نمیتوانیم منکر تاثیر محیط زیست در شکل گیری آثار هنری ماندگار و فاخر شویم . در
نقد و بررسی هر اثر توجه به ویژگی اقلیمی و شرایط فرهنگ و اجتماعی متاثر از زیست بوم هنرمند را نباید
یا اکوکرتیسیسم نیاز داریم . » نقد بومگرا « فراموش کرد و در این جاست که به
عکس العمل شاخه های مختلف علوم انسانی نسبت به بحران ز یست محیطی منجر به شکل گیر ی مباحث
میان رشته ای تازه از جمله زبان شناسی ز یست محیطی ) Ecolinguistics ( با ز یر شاخه هایش, اخلاق ز یست
محیطی ) Ethics Enviromental ( و نقد بوم گرا ) Ecocriticism ( در حوزه ادبیات وهنر گردیده است. اصطلاح
نقدبوم گرا در سال ۱۹۹۶ توسط روکرت ابداع شد و واکنش دیرهنگامی بود که ادبیات در مقابل بحران محیط
ز یست از خود نشان داد. نقد بوم گرا به چگونگی انعکاس رابطه انسان و محیط فیز یکی در آثار ادبی و هنری
می پردازد. در عین حال رابطه دین ، اخلاق، زبان و جنسیت با محیط ز یست را بررسی می نماید. یکی از
اهداف این نقد پر رنگ ساختن دغدغه حفظ محیط ز یست و اصلاح رابطه انسان با طبیعت از طر یق ادبیات ،
فرهنگ و زبان است.
پرسشها
طی سه دوره ی اخیر پرسبوک با تمرکز بر جغرافیایی خاص سعی بر آن کرده تا با طرح مسائلی فاصلهی بین
هنرمندان با زیستبوم جامعه را کمتر کند ؛ انتخاب این مسائل بیشتر بر پایه دغدغههای مهم اجتماعی و
محیط زیستی بوده است که مفهوم نقادی بومگرا را در آن میتوان به شادگی مشاهده کرد .
در این دوره نیز با توجه به هم زمانی ثبت جهانی جنگل های هیرکانی ، این پرسشهامطرح شده است:
چگونه میتوان با فرهنگسازی پایدار مانع تخریب بیش از حد جنگل شد؟ 
هنرمند پیشرو و منتقد بعنوان یک فعال محیطی زیستی با چه شگردی میتواند در سطحی گسترده، 
عامل بازدارنده تخریب ها یا اهمیت باز آفرینی یک موقعیت شود؟
وظیفه هنرمند در قبال تغییرات زیست محیطی با نگاه به مفهوم نقد بوم گرا چگونه باید باشد؟ 
سالانهی امسال پرسبوک محل عرضه دیدگاه های گسترده و متنوع به این پرسشها خواهد بود.
اهداف
توجه ويژه هنرمندان بعنوان فعالان اجتماعی به جنگلهای هیرکانی و ره آورد قابلیتهای زيباشناختى- 
پژوهشی قابل تأمل درآن
آشنایی هنرمندان با زیست بوم طبیعی جنگلهای هیرکانی و پرداختن به این مهم که از دریچه نگاه 
چگونه به ثبت هیرکانی بپردازند. » بومنگار « یک
ترويج هنر مشاركتى و كار گروهى 
تشویق هنرمندان جوان ایران به پیشبرد هنر زیست محیطی و اهميت توجه به دغدغه هاى محيط 
زيست
تاكيد بر اهميت حوزه هاى فرهنگى متفاوت در ايران 
جلب توجه افكارعمومى به اين واقعيت كه جنگلهای هیرکانی صرفا شرایطی توريستى ندارد بلكه 
رخدادهاى اين چنين میتواند براى اولين بار به بخشى از هويت فرهنگى و بقای خطه ی شمال ایران
تبديل شود.
توجه به این مهم که جنگلهای هیرکانی میراثی ایرانی-جهانی برای نسلهای آتی نیز است و ترویج این 
فرهنگ به سایر نقاط ایران و جهان تضمینی بر اهمیت وجود آن در آینده است.
جغرافیای امسال
معروفند. این اکوسیستم ها » جنگلهای شمال « نوار شمالی کشور ایران پوشیده از جنگلهایی است که در ایران به
که از چشم انداز و گونه های گیاهی و جانوری ویژه ای برخوردار هستند در جنوب دریاچه کاسپین )خزر( قرار
گرفته اند و از جمله جنگل های پهن برگ و خزان کننده به شمار می روند که در دنیا، آن ها را به نام کاسپینی
– هیرکانی (Caspian Hyrcanian mixed forests) یا جنگلهای هیرکانی می شناسند .
جنگلهای هیرکانی که با توجه به ویژگی های ارزشمند و انحصاریش اخیرا از طرف یونسکو به ثبت جهانی
رسیده است یک زیستمنطقه در زیستبوم جنگلهای مختلطِ پهنبرگِ حاشیهٔ جنوبی دریای خزر به مساحت
۵۵٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که در حاشیهٔ جنوبی و جنوب غربی دریای خزر در بخشهایی از ۵ استان شمالی
ایران قرار گرفته و در دو کشورِ ایران و جمهوری آذربایجان است. این جنگل از منطقه هیرکان جمهوری
آذربایجان آغاز و تا استان گلستان در ایران امتداد دارد و در ایران مورد حفاظت مشترک سازمان محیط زیست
و سازمان میراث فرهنگی است. این جنگل با قدمت حدود ۴۰ میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگلهای
جهان بهشمار میآید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد میشود.
جنگلهای هیرکانی ازنظر جامعه شناسی گیاهی )فیتوسوسیولوژی( جوامع گیاهی ارزشمندی با درختان و درختچه
ها و گیاهان ویژه را بخود اختصاص داده است. در چشم اندازهای این سرزمین از ارتفاعات پایین )جلگه( تا
ارتفاعات بالا دست، گونه های درختان و درختچه های زیر وجود دارند: بلوط )بلند مازو(، شمشاد، توسکا، لرگ،
انجیلی، ممرز، افرا، نارون، زبانگنجشک، گیلاس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار، خرمندی، آزاد و راش که
مشهورترین و گسترده ترین گونه درختی جنگلهای کوهستانی هیرکانی است، بالاتر از راشستان ها گونه های
درختان اوری، لور، کرب، سروهای کوهی و بالاخره مراتع ییلاقی. این اکوسیستم های جنگلی زیستگاه حدود ۱۰۰
گونه پستاندار و ۲۹۶ گونه پرنده می باشند.
از گونه های پرندگان ساکن در اکوسیستم جنگلهای هیرکانی می توان به گنجشک سانان، سار، دارکوب، اردک
نوک پهن، قرقاول خزری، کبک، بلدرچین، کبوتر جنگلی، شاهین، قوش، دال، قرقی، اردک خاکستری، عقاب و
جغد اشاره کرد و از گونه های پستانداران ساکن در این زیست بوم می توان مرال، شوکا، پلنگ، گرگ، گراز،
خرس قهوه ای، روباه سردم سیاه، شغال، سمور، تشی، خارپشت، موش جنگلی، خرگوش، گربه وحشی، گورکن و
اسبچه خزر را نام برد.
اهمیت جنگل های هیرکانی تنها از بعد قدمت آن نیست بلکه این جنگلها علاوه بر تامین اکسیژن، در ذخیره
مقادیر بسیار زیاد آب، حفاظت از بافت خاک و جلوگیری از جاری شدن سیل نقش بسیار مهمی دارند.
اما آنچه که علی رغم ثبت جهانی یونسکو حیات این موزه زنده را تهدید می کند و نابودی آن را به دنبال دارد،
بهره وری بی رویه از منابع چوب و قطع درختان برای ساخت و ساز و استفاده در صنایع چوب، دفن زباله ها،
احداث سدها و بزرگراه هاست که کمر به نابودی یکی از کهن ترین جنگل های جهان بسته است
فراخوان
 دعوت از ۱۰ هنرمند شاخص حوزه تجسمی جهت شرکت در اجرای پروژه و ...)کامل شود(
هنرمندان مدعو: بهنام کامرانی، مهدیه ابوالحسن، نگار فرجیانی، تکتم همتی، الهه مقدمی، مجید
ضیایی، محمود مکتبی، مهسا کریمی زاده، مریم مهری، تهمینه میر مطهری، زیبا پشنگ، حسن غفاری،
فریده شاهسوارانی، حمید فاتح
 فراخوان حضور در کارگاههای مبتنی بر زیست بوم جنگل و ...)کامل شود(
رهيافت
 نتيجهى فرا ملی اين پروژه در قالب عكس، فيلم و كتاب ثبت مى شود .
 آثار به صورت دائمی در وب سایت پرسبوک به نمایش گذاشته خواهند شد.
شرایط شرکت در کارگاه ها
 ھنرمندان ایرانی جهت شرکت در کارگاه ها رزومه و مجموعه ای ازآثار قبلی خودرا نیز در یک فایل پی
دی اف تا تاریخ ۲۰ مهر برای ایمیل دبیرخانه پرسبوک به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال می
کنند.
 - به دلیل اینکه که برگزاری این کارگاه ها و پروژه ی هنرمندان نیز مکان محور است، مواد مصرفی مورد
نیاز ھنرمند به عهده خود ھنرمند خواهد بود. با توجه به اینکه جنگل بستر اجرای آثار است، مواد
مصرفی نباید هیچگونه آسیبی به طبیعت وارد کند .
 از آنجا که ظرفیت هر کارگاه بیش از ۲۵ نفر نیست و در دو نوبت صورت می پذیرد، هنرمندان ملزم به
انتخاب ۲ کارگاه مرتبط در چهار روز اول می باشند. کارگاه های مرتبط در جدول برنامه قید خواهند شد.
چنانچه هنرجویانی می خواهند از کارگاه های نوبت دوم نیز بهرمند شوند، کارگاه های نوبت دوم و
سوم نیز جداگانه ثبت نام میگردند .
نحوهی برگزاری
 اقامت در فضای برگزاری پروژه از تاريخ ۷ تا ۱۵ آبان ۹۸ در بومگردی مرسیسی در روستای درزیکلا
در این مدت یک هفته ای علاوه بر تشکیل کارگاه ها ،هنرمندان مدعو به اجراهای محیطی آثار هنری
خود خواهند پرداخت .سعی بر آن است که با فرهنگ بومی ساکنان حاشیه هیرکانی، تجربه جنگلبانان،
مراسم خاص این منطقه جهت حفظ و نگهدار ی درختان، نوع تغذیه طبیعی و او رگانیک برخاسته از
شیوه زندگی، آشنا شده و ره آورد سفر خود را بگونهای بینا رشتهای به شکل آثار هنری متفاوت به ثبت
برسانیم .
 تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ طرح های نهایی ملهم از شرایط همزیستی، دریافتها و کاوش ها بصورت شخصی
یا گروهی از هیرکانی را اجرا کرده و آثار نهایی با مشاوره ی اساتید کا رگاه ها و کیوریتور پروژه جهت
نمایش عموم انتخاب می شوند .
 ماحصل منتخبی از این کارگاه به همراه تصاویری از اجراهای محیطی هنرمندان مدعو در یک )کتاب
هنرمند - artists-book) ، مستند سازی می گردند . و تواما با پخش فیلم مستند این رویداد در یکی از
فضاهای فرهنگی تهران و ساری به نمایش در می آید .
کارگاه ها و مباحث، چهار روز اول :
 جنگل شناسی هیرکانی/ سه شنبه ۷ آبان / ساعت ۹ تا ۱۲
 دکتر بهنام کامرانی/ طراحی امروز/ سه شنبه ۷ آبان /ساعت ۱۴ تا ۱۸
 دکتر بهنام کامرانی/ عنوان مبحث: آرتیست بوک یا اسکیچ بوک/سه شنبه ۷ آبان/ ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰
 مهدیه ابوالحسن/ ساخت کاغذ خلاق ) برگ، گیاه، کاغذهای بازیافتی و رنگهای طبیعی( /چهار شنبه ۸
آبان/ ۹ تا ۱۲:۳۰ - ۱۴ تا ۱۸
 تکتم همتی/ عنوان مبحث: گونه های گیاهان هیرکانی در پارچه های بازیافتی /چهار شنبه ۸ آبان/
ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰
 تکتم همتی/بازیافت پارچه /پنجشنبه ۹ آبان/ ۱۰ تا ۱۳ - ۱۴ تا ۱۸
الهه مقدمی/عنوان مبحث: ؟ /پنجشنبه ۹ آبان /ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰
 الهه مقدمی/ چاپ دستی/جمعه ۱۰ آبان/ ۹ تا ۱۲:۳۰ - ۱۴ تا ۱۸
کارگاه ها و مباحث/ دو روز دوم :
 حسن غفاری/ عکاسی و بوم شناسی هیرکانی/شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ آبان / ۹ تا ۱۲:۳۰ - ۱۴ تا ۱۸
کارگاه ها و مباحث/ دو روز سوم
 محمود مکتبی/عنوان مبحث: چرا در ایران هنر زیستمحیطی نداریم؟/ یکشنبه ۱۲ آبان/ ساعت ۱۹
تا ۲۰:۳۰
 محمود مکتبی/فلسفه و اجرای هنر زیستمحیطی/دوشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ آبان / ۹ تا ۱۲:۳۰ - ۱۴ تا
۱۸
 مجید ضیایی/ تجربههایی پیرامون هنر مشارکتی و پروژههای مکان-ویژه/ سه شنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۹
تا ۲۰:۳۰
نشست های تئوری با دعوت از منتقدین و اساتید صاحب نظر بصورت پنل های دو یا سه نفره در یکی از مراکز
فرهنگی ساری به تاریخ ۱۵ آبان برگزار خواهد شد .

 

پرسبوک

از آغاز ماهِ جاری، شرکت اسپاتیفای از ابتدای ماهِ جاری، تحریم‌های خود علیه آی پی‌های ایرانی را برداشته و کاربران ایرانی می‌توانند بدون نیاز به ابزارهای تغییر آی پی موسیقی‌های مختلف مورد علاقه خود را در این سرویس پخش کنند.

تولید ویدئوی همایون شجریان و علیرضا قربانی برای آلبوم «افسانه چشم‌هایت» در مجموعه تجاری - تفریحی «ایران مال» با انتقاد گسترده اهالی موسیقی و فعالان رسانه‌ای مواجه شده است.

 به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در حکمی هومان اسعدی را به عنوان دبیر چهاردهمین جشنواره .

ملی موسیقی جوان منصوب کرد.

در نشستی با حضور معاون امور هنری، محمد اله یاری مدیر کل دفتر موسیقی و علی ثابت نیا مدیر عامل انجمن موسیقی ایران، حکم دبیری هومان اسعدی اعطا شد.

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری گفت: جشنواره موسیقی جوان ظرفیت عمده ای دارد و خوشبختانه توجه به آن بیشتر شده و دامنه اجتماعی جشنواره در دوره اخیر تقویت یافت، امیدواریم که تاثیر اجتماعی این رویداد بیشتر و فرصت هایی برای دیده شدن هنرمندان جوان و برگزیدگان جشنواره فراهم شود.

هومان اسعدی از هفتمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان دبیری این جشنواره را به عهده دارد.

کیوان ساکت: استاد فرهنگ شریف یکی نوابغ نوازندگی تار معاصر بود که شیوه نوینی در نوازندگی و نگاه به نوازندگی تار را فراروی نسل خودش و نسل‌های بعدی گشود پیش از استاد فرهنگ شریف، تنها کسی که شیوه جدیدی از نوازندگی تار را ابداع کرد استاد علینقی وزیری بود.

به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ 16تا 19 آبان در شهر کرمان و در گستره ملی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت غیررقابتی برگزار خواهد‌ شد.

«کیهان کلهر» - آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی برجسته‌ی موسیقی ایران- برای دومین بار برای فیلمِ «رضا درمیشیان» با نامِ‌ «مجبوریم» موسیقی می‌نویسد. این تجربه پیش از این در «لانتوری» انجام شده بود.

حسین دهلوی از هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ مهرماه و در سن ۹۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.

نبود قانون «کپی‌رایت» هر روز میزان تیراژ آثار موسیقایی را کاهش و از آن طرف میزان استفاده‌ی رایگان از آنها را افزایش داده است. با وجود آن‌که قانون کپی‌رایت سال‌ها قبل در ایران تصویب شده، اما این قانون همیشه با مسائلی روبه‌رو بوده و پیشرفت تکنولوژی نیز مساله را حادتر کرده است.

مراسم سالانه‌ اهدای جوایز نماهنگ شبکه «ام تی وی» با حضور خوانندگان و گروه‌های مطرح در ایالت نیوجرسی برگزار شد و تیلور سوئیفت، آریانا گرانده و بیلی ایلیش با گرفتن سه جایزه از دیگر هنرمندان پیشی گرفتند.

در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان که شامگاه سه شنبه پنجم شهریورماه با حضور سیدعباس  صالحی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزارشد اسامی برگزیدگان این جشنواره به تفکیک بخش ها نیر اعلام گردید

به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، برگزیدگان سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در سه شاخه «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی کلاسیک» و « موسیقی نواحی» با حضور سیدعباس صالحی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، مهدی افضلی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر ایران، علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی، حمید قبادی مشاور معاون امور هنری،  مسئولان فرهنگی و هنری، اعضای هیأت داوران سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، هنرمندان و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار گردید.

سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از تاریخ ۵ مردادماه تا۵شهریورماه سال جاری برگزار شد.

 برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک
برگزیدگان بخش موسیقی دستگاهی

برگزیدگان بخش موسیقی نواحی مازندران:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می کند:
برگزیدگان بخش آواز:
گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای آرمان فلاح‌پور
رتبه دوم: آقای سیّدیونس قریشی امرئی
رتبه اول: آقای مهدی کارگر
برگزیدگان تکنوازی دسرکوتن:
 گروه سنی الف:
رتبه سوم: خانم کوثر مصطفی پور
رتبه دوم: آقای محمدحسین طیبی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان سیّدامیررضا محمدی و امیررضا طیبی
 گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای همایون حسینی
رتبه دوم: آقای مجید بتیار
رتبه اول: آقای محمدرضا کاظمی
ـگروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای سجاد پاریاو
رتبه دوم: هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.
رتبۀ اول: توحید حیدری
برگزیدگان تکنوازی سُرنا:
 گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان امیرمحمد خطیبی و سیدمحمدرضا محمدی
رتبه دوم: هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.
رتبه اول: آقای محمدرضا کاظمی
 گروه سنی ج:
هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.
رتبۀ اول: آقای محمد الیاسی
برگزیدگان تکنوازی قِرنه:
 گروه سنی ب:
هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.
رتبه دوم: امیرمحمد خطیبی
رتبه اول: آقای حسین جهانی نسب
گروه سنی ج:
هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.
رتبه دوم: میلاد امینی
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
گروه سنی الف:
رتبه سوم: خانم مهدیس فقیهیان
رتبه دوم: خانم نیایش طالبی
رتبه اول: آقای حسام بتیار
 گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم گلمهر عالمی
رتبه دوم: آقای سعید ضیائی
رتبه اول: آقای سیّدمحمدرضا محمدی
 گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای آرمین باکوئی
رتبه دوم: آقای فرشید اسکندری
رتبه اول: آقای علیرضا رسولی
برگزیدگان تکنوازی لَـلِه وا:
گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای محمد سراجی
رتبه دوم: آقای علی سراجی
رتبه اول: آقای محراب قیاسی
گروه سنی ب:
هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.
رتبۀ اول: آقای حسین جهانی‌نسب
 گروه سنی ج:
رتبۀ سوم: آقای میلاد امینی
هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.
رتبۀ اول: پویا محسنی
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
 گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای ابوالفضل عبدیان
رتبه دوم: آقای پارسا گلستانی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمدحسین طیبی و سیّدامیرضا محمدی
گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای امیرحسین یعقوبی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان علیرضا پورحاجی و مجید بتیار
رتبه اول: اقای سیّدعلی محمدی
برگزیدگان تکنوازی ضرب زورخانه:
هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقای علی حسین زاده (گروه سنی ج) هیچ یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

آمار مجوزهای صادرشده دفتر موسیقی در نیمه نخست سال 98 برای اجرای صحنه ای، آلبوم موسیقی، آلبوم تصویری، تک آهنگ، نماهنگ، کتاب گوبا، اجرای گروه‌های خارجی در ایران و تعداد شعرها و ترانه‌های ارسال شده به دفتر موسیقی اعلام شد.

اخبار برتر

روجین(بزودی)

26 شهریور 1397 1771 به زودی

حسین جهانی نسب

16 مرداد 1397 1591 موسیقی

بهمنیار شریفی

26 ارديبهشت 1397 2018 موسیقی

ترنه وا

16 ارديبهشت 1397 1915 فولک

کوه سر ککی

31 فروردين 1397 2203 فولک

دل گپ (بزودی)

30 بهمن 1396 2302 به زودی

درکا (بزودی)

30 بهمن 1396 2255 به زودی

آلبوم کرماه شو

28 بهمن 1396 1984 فولک

  1. محبوب
  2. پربازدید
Ad Right

کنسرت‌ها

اجرای زنده گروه کایر 8و9تیر14…

 1403/02/04  بازدید: 119 کنسرت ها

کنسرت ((همای))24آبان 1402 ساری

 1403/02/01  بازدید: 107 کنسرت ها

کنسرت «علیرضا قربانی» 5و6 آب…

 1403/02/01  بازدید: 114 کنسرت ها

کنسرت موسیقی ((بهنام بانی)) 2…

 1403/02/01  بازدید: 124 کنسرت ها

اجرای صحنه ای گروه موسیقی و…

 1402/10/10  بازدید: 146 کنسرت ها

کنسرت علیرضا قربانی 25 خرداد…

 1401/03/29  بازدید: 713 کنسرت ها

کنسرت سالار عقیلی 4 بهمن 98 د…

 1398/11/12  بازدید: 3197 کنسرت ها

کنسرت علیرضا قربانی 7 و 8 آذر…

 1398/09/17  بازدید: 2171 کنسرت ها

کنسرت گروه آوای تبری 4شهریو…

 1398/06/11  بازدید: 2927 کنسرت ها

کنسرت علی زند وکیلی 30 مرداد9…

 1398/06/05  بازدید: 2787 کنسرت ها

کنسرت کیهان کلهر26،27،28،29 تی…

 1398/05/05  بازدید: 2822 کنسرت ها

کنسرت نوروزی بهنام بانی 15 و …

 1398/01/17  بازدید: 2825 کنسرت ها

کنسرت نوروزی ماکان بند 14 فر…

 1398/01/17  بازدید: 3546 کنسرت ها

کنسرت ماکان بند 16 و15 اسفندم…

 1397/12/22  بازدید: 3155 کنسرت ها

کنسرت محلی گروه دل وشا 28 به…

 1397/11/30  بازدید: 4824 کنسرت ها

کنسرت محلی گروه افتاب ته

 1397/09/25  بازدید: 3861 کنسرت ها